Regler och nominering för Årets Dressyrtränare 2021

Tränarpriset utgör ett samarbete mellan Svenska Dressyrtränarklubben och Svenska Ridsportförbundets Dressyrkommitté. Priset utgörs av ett stipendie15000 kr samt ett diplom. En grundlig motivering till priset presenteras också officiellt.

 

Utmärkelsen utdelas varje år till en dressyrtränare som bidragit med värdefull utveckling av svenska ekipage, är ett föredöme vad avser horsemanship och tränaretik samt under året gjort framstående insats för svensk dressyrsport. Priset kan erhållas av samma tränare flera gånger.

 

Dressyrtränarprisets kriterier
För att vara aktuell för dressyrtränarpriset krävs att den nominerade: 

       Är diplomerad B-tränare eller högre med aktiverad licens

       Är tränare för svenska ekipage och kan uppvisa framstående resultat av sitt tränarskap

       Är en förebild i sitt sätt att agera

       Har en förmåga att inspirera sin omgivning

       Är medlem i Svenska Dressyrtränarklubben, SDK

 

Nominering
Alla som vill kan nominera en eller flera tränare under nomineringsperioden 1 december – 15 januari. Nominering sker via Svenska dressyrtränarklubbens webbplats
www.dressyrtranarklubben.se

En tränare kan nomineras flera gånger, men det är inte antalet nomineringar som påverkar slutresultatet utan hur väl kriterierna uppfylls.

Ett ekipage räknas endast en tränare tillgodo. Tränaren skall regelbundet ha tränat ekipaget. I tveksamma fall skall ryttaren i fråga kontaktas.

 

Uttagningsförfarande

Utnämnandet bereds och fastställes av en jury. Juryn ska bestå av ordförande i SDK samt två ledamöter i SDKs styrelse, samt tre ledamöter från Svenska Ridsportförbundets Dressyrkommitté. Vid lika antalet röster vid röstning har ordförande i SDK utslagsröst. Juryn ska ge en grundlig officiell motivering. Resultat ska publiceras officiellt.

 

Prisutdelning

Priset ska, så lång det är möjligt, delas ut och motivering läsas upp,  vid en elittävling eller internationell tävling i Sverige eller vid annat festligt sammanhang. Undantag kan förekomma pga pandemin.

 

 

Nominering Årets Dressyrtränare

Lämna detta fält tomt