Regler för utnämnade av årets dressyrtränare

Tränarpriset utgör ett samarbete mellan Svenska Dressyrtränarklubben och Svenska Ridsportsförbundets Dressyrkommitté.
Dressyrtränare som kan komma ifråga för utnämnandet:
Tränare som tränar svenska ekipage och som under året gjort framstående insats för svensk dressyrsport och som är ett föredöme vad avser horsemanship och tränaretik.
Priset kan erhållas av samma tränare flera år i följd.

Inför utnämnandet skall resultat åstadkomna av både häst- och ponnyekipage (kategori C och D) beaktas.

Tränare skall med elever visat framstående resultat under året, i lägst Medelsvår (häst) och/eller FEI-program-nivå (ponny).

Ett ekipage räknas endast en tränare tillgodo, tränaren skall regelbundet ha tränat ekipaget. I tveksamma fall skall ryttaren i fråga kontaktas.

Uttagningsförfarande:
Utnämnandet bereds och fastställes av en jury. Juryn ska bestå av ordförande i SDK samt två ledamöter i SDKs styrelse, samt tre ledamöter från Svenska Ridsportförbundets Dressyrkommitté.

Prisutdelning:
Juryn skall ge en grundlig officiell motivering för utnämningen.
Priset är ett stipendium och ett diplom.
Officiell motivering och prisutdelning skall äga rum vid elittävling eller internationell tävling i Sverige påföljande år.
Resultat skall publiceras officiellt.