Ansökan Medlem

Vad krävs för att bli medlem?

Som sökande bör du själv ha tävlat Msv A (St George) eller högre med godkänt resultat. Du bör ha utbildat minst tre ekipage till Msv B eller högre med godkända resultat i tävling under de senaste 3 åren.
Medlemsavgift 600kr per år.

Vem som helst kan även bli stödjande medlem i SDK.
Stödmedlem deltar i 2 ggr/år i en utlottning av en ridlektion som kan användas hos någon av SDK´s anslutna tränare, samt har möjlighet att i mån av plats följa med på seminarieresor
Medlemsavgift är 250 kr.

Plusgiro:490 60 05-6

Fyll i formuläret här nedanför.

Ansökan medlem

Lämna detta fält tomt
Stödmedlem behöver inte fylla i uppgifter nedan.