Styrelsen

Ordförande

Anna-Carin Klinge
info@klingedressyr.se
070 – 952 05 58

Vice Ordförande

Lottie Mattsson
lottie.mattsson@evidensia.se
070-6044344

Kassör

Astrid Lamprecht
lamprechtastrid@gmail.com
070 – 565 71 20

Marianne Höglind Björk
marianne@sl-it.se
070-3846937

Kajsa Boström
kajsabostrom@hotmail.com
0706-554689

Kerstin Brusewitz
kerstinbrusewitz@hotmail.com
070 – 579 41 55 

Fia Klarbrant
fiaklarbrant@hotmail.com
073-6431166

Louise Lindström
louise@loidressage.com
073-2207110