Syfte och stadgar

Svenska Dressyrtränarklubben är öppen för yrkesverksamma dressyrtränare med egna tävlingsresultat från Msv A till Grand Prix

Svenska Dressyrtränarklubben bildades 1994 med syfte att:

  • Aktivt påverka de områden som berör yrkesverksamma dressyrtränare genom att tillvarata och föra fram de yrkesverksammas intresse, kunskaper och erfarenhet.
  • Verka för god yrkesetik.
  • Verka för god yrkeskompetens genom förbättrad utbildning samt vidareutbildning.
  • Verka för gemenskap mellan yrkesverksamma dressyrtränare.
  • Verka för ett bra samarbete med hästsportens och avelns organisationer.
  • Verka för dressyrsportens utveckling i Sverige.

VÄRDEGRUND:

SDK står för god grundridning i enlighet med utbildningsskalan.
Hästens välbefinnande skall sättas främst.
SDK står för målinriktad träning i ett harmoniskt träningsklimat.

NÅGRA AV VÅRA MÅL: 

• Remissinstans till RF, påverka de områden som berör tränare.
• Påverka de områden som berör yrkesverksamma tränare.
• Kvalitativ utbildning, en-två seminarier/år.
• Internutbildning av tränare från Prix St. George.
• Mervärde för medlemmar och stödmedlemmar.

Våra Stadgar