Nominering av årets Dressyrtränare

Dressyrtränarpriset är ett samarbete mellan Svenska Dressyrtränarklubben och Agria. Priset utgörs av ett stipendie på 15000 kr samt ett diplom. En grundlig motivering till priset presenteras också officiellt.

Utmärkelsen utdelas varje år till en dressyrtränare som bidragit med värdefull utveckling av svenska ekipage, är ett föredöme vad avser horsemanship och tränaretik samt under året gjort framstående insats för svensk dressyrsport. Priset kan erhållas av samma tränare flera gånger.

Dressyrtränarprisets kriterier
För att vara aktuell för dressyrtränarpriset krävs att den nominerade: 

  • Är tränare för svenska ekipage och kan uppvisa framstående resultat av sitt tränarskap
  • Är en förebild i sitt sätt att agera
  • Har en förmåga att inspirera sin omgivning
  • Är aktiv medlem i Svenska Dressyrtränarklubben, SDK

Nominering
Alla som vill kan nominera en eller flera tränare under nomineringsperioden.

Nominering sker genom att skicka ett mail till info@dressyrtranarklubben.se

Rubrik: Jag nominerar ”Tränarens namn” till dressyrtränarpriset 2022

Mailet ska innehålla

  • Vem vill du nominera 
  • Ditt namn
  • Din emailadress
  • Motivering
  • Elev

En tränare kan nomineras flera gånger, men det är inte antalet nomineringar som påverkar slutresultatet utan hur väl kriterierna uppfylls.

Ett ekipage räknas endast en tränare tillgodo. Tränaren skall regelbundet ha tränat ekipaget. I tveksamma fall skall ryttaren i fråga kontaktas.

Uttagningsförfarande

Utnämnandet bereds och fastställes av en jury. Juryn ska bestå av ordförande i SDK samt två ledamöter i SDKs styrelse, samt tre ledamöter från Svenska Ridsportförbundets Dressyrkommitté. Vid lika antalet röster vid röstning har ordförande i SDK utslagsröst. Juryn ska ge en grundlig officiell motivering. Resultat ska publiceras officiellt.

Prisutdelning

Priset ska, så lång det är möjligt, delas ut och motivering läsas upp.

info@dressyrtranarklubben.se