Christina Strand

Christina har med begränsade resurser, men med en stark vilja och stor målmedvetenhet, lyckats få fram tre GP-ekipage i lilla Björklidens Ryttarsällskap. Detta har hon lyckats med genom att motivera sina elever till fokuserad och regelbunden träning. De här ryttarna har gått från Lätt B till GP, och dessutom på hästar som inte köptes för en förmögenhet.

Förutom dessa tre har hon många elever på alla nivåer som hon med sitt engagemang och långa erfarenhet hjälpt att utveckla sina ridkunskaper och att förbättra sina tävlingsresultat.

Alltid peppande och alltid lösningsorienterad!