Jan Brink

Motivering: Jans engagerande roll som ungdomstränare har gett mycket bra resultat de senaste åren både nationellt och internationellt. Genom sin perfektionism ger han hela bilden till sina elever om vad som krävs för den yttersta eliten. Allt från den tekniska träningen och den mentala tävlingsförberedelsen, till putsning av stövlar och övriga detaljer i helheten. 

Jan har genom sitt engagemang lyft fram och synliggjort tränarrollen vid en ryttares framgång. Han är i stor skala delaktig i många ryttare och tränares utveckling runt om i Sverige genom att dela med sig av sina erfarenheter i artiklar och böcker.