Kerstin André

Motivering: Kerstin är mycket hängiven i sin tränarroll. Hon har ett mycket stort engagemang för sina ekipage på så väl tävling som träning. Kerstin har tränat ekipage som tävlat framgångsrikt med topplaceringar på årgångstävlingar för unghästar och klasser till och med Grand Prix både nationellt och internationellt.