Mål

NÅGRA AV VÅRA MÅL: 
• Remissinstans till RF, påverka de områden som berör tränare.
• Påverka de områden som berör yrkesverksamma tränare.
• Kvalitativ utbildning, en-två seminarier/år.
• Internutbildning av tränare från Prix St. George.
• Mervärde för medlemmar och stödmedlemmar.