Mollis Persson

Mollis Persson är en tränare som med aldrig sinande energi tränar alla sina ekipage oavsett nivå. Hon är otroligt lyhörd för såväl hästens som ryttarens dagsform och forcerar aldrig fram resultat. 
Fokus ligger alltid på harmoni och avspändhet. Under årtionden har hon tagit ett oerhört stort antal ekipage från lätt till svår klass.
Genom sin mångsidighet som B tränare, GP domare, unghäst domare, ryttare och uppfödare är hon en eldsjäl som gärna delar med sig av sina kunskaper för att förbättra Svensk Dressyr på många plan.”