20-02-22 Årsmöte i Gothia Tower i samband med GHS, Kyra Kyrklund är inbjuden som talare.

Årsmöte enligt stadgar och ny styrelse tillsattes, i år blev också styrelsen fulltalig.
Styrelsen består nu av :
Ordinarie Anna Hedbys (ordförande), Lottie Mattsson (vice ordförande), Astrid Lamprecht(Kassör), Kerstin Brusewitz, Marianne Höglind Björk, Peter Lilja, Christin Alm, Tundi Andersson
Suppleanter: Anne-Karin Klinge, Kajsa Boström.
Kyra Kyrklund var inbjuden som talare på årsmötet och hon berättade om hur hon tränade olika ekipage speciellt några som vi fick se i Scandinavium. Dessutom pratade hon om vad man skulle tänka på i sin tränarroll när man ”tar över” andras ekipage, hon tryckte på att man alltid skulle ära tidigare tränare.