Mollis Persson

Mollis Persson är en tränare som med aldrig sinande energi tränar alla sina ekipage oavsett nivå. Hon är otroligt lyhörd för såväl hästens som ryttarens dagsform och forcerar aldrig fram resultat. 
Fokus ligger alltid på harmoni och avspändhet. Under årtionden har hon tagit ett oerhört stort antal ekipage från lätt till svår klass.
Genom sin mångsidighet som B tränare, GP domare, unghäst domare, ryttare och uppfödare är hon en eldsjäl som gärna delar med sig av sina kunskaper för att förbättra Svensk Dressyr på många plan.”

Kristian Von Krusenstierna

Motiveringen lyder;
Med trevlig och ödmjuk attityd möter Kristian alla människor på tävling. Han ses ofta på framridningen med sina elever där han finns som ett stöd för ryttarens hela team. Kristian har under 2018 haft stora tränarframgångar med sina elever. Tex tog Lina Dolk brons i U25-SM, seger i GP tour-finalen och lag-brons i EM för YR. Även eleven Nina Rademakers har haft framgångar med bla seger i Lövsta-finalen i Friends. Kristian undervisar också 36 betydelsefulla ridskoleelever varje vecka. Med sitt stora engagemang i Dressagepower, nytänk med Akademin och med stort hjärta arbetar Kristian för en utveckling av svensk dressyr.

Mål

NÅGRA AV VÅRA MÅL: 
• Remissinstans till RF, påverka de områden som berör tränare.
• Påverka de områden som berör yrkesverksamma tränare.
• Kvalitativ utbildning, en-två seminarier/år.
• Internutbildning av tränare från Prix St. George.
• Mervärde för medlemmar och stödmedlemmar.

Syfte och värdegrund

Svenska Dressyrtränarklubben är öppen för yrkesverksamma dressyrtränare med egna tävlingsresultat från Msv A till Grand Prix

Svenska Dressyrtränarklubben bildades 1994 med syfte att:

  • Aktivt påverka de områden som berör yrkesverksamma dressyrtränare genom att tillvarata och föra fram de yrkesverksammas intresse, kunskaper och erfarenhet.
  • Verka för god yrkesetik.
  • Verka för god yrkeskompetens genom förbättrad utbildning samt vidareutbildning.
  • Verka för gemenskap mellan yrkesverksamma dressyrtränare.
  • Verka för ett bra samarbete med hästsportens och avelns organisationer.
  • Verka för dressyrsportens utveckling i Sverige.

VÄRDEGRUND:

SDK står för god grundridning i enlighet med utbildningsskalan.
Hästens välbefinnande skall sättas främst.
SDK står för målinriktad träning i ett harmoniskt träningsklimat.